SITECH løsninger

Din produktivitet - fuldt udbytte

SITECH er navnet på det markedsførende forhandlernetværk af Trimbles anlægsteknologi. SITECH ved hvorledes ny teknologi anvendes for effektivt at kunne løse dine anlægsopgaver. Vi rådgiver dig, hvorledes du udnytter Trimbles maskinstyring til at kunne bruges i hele din maskinpark, såvel som vi rådgiver i brug af Trimbles komplette produktsortiment af landmålingsudstyr, online vejesystem, databehandling og softwarestyring, flåde- og anlægsstyring samt en stærk trådløs og internet baseret infrastruktur.

Læs mere

Kontor og plads forbundet

Kombineres kontor, landmålingscomputer og maskinstyring, får du et revolutionerende værktøj til at udføre anlægsarbejdet og gøre din byggeplads online. Med en Trimble online løsning ændres byggebranchens ved at udnytte teknologien til at forbedre effektivitet og produktivitet og samtidig minimere spild og omkostninger.
Ved at spare tid og omkostninger på hvert trin og online korrigere data på designet såvel som i anlægs- og driftsprocessen kan Trimbles online løsning give en forbedret effektivitet og et holdbart og kvalitetssikret byggeprojekt, der kan færdiggøres hurtigere og dermed spare omkostninger.

Trimble Connected Site giver dig det fulde overblik over pladsens aktivitetet og  data på maskiner og bevægelser, mængde og jordpakning, såvel som maskinstyringen kan sendes online på tværs af organisationen for at muliggøre bedre kommunikation og sikre bedre beslutningsgrundlag.

Læs mere

TRIMBLE MASKINSTYRINGSTEKNOLOGI

Vores løsninger er med til at forbedre produktiviteten ved at tillade ukompliceret informationsflow mellem kontor og byggeplads. Med trådløs dataoverførsel af designopdateringer eller arbejdsrapporter frem og tilbage mellem kontor og maskine undgås forsinkelser og omarbejde, da det altid er opdaterede informationer, der arbedes efter. Maskinfører kan få support og blive trænet i udstyret uden overhovedet at skulle folade kontoret. Det sparer tid og penge.

Den afgørende succesfaktor inden for den yderst konkurrenceprægede  entreprenørbrance i dag er at arbejde hurtigere og mere profitabelt. Med Trimbles systemløsninger står du i en stærkere og konkurrencedygtigere position.

Læs mere

Kontakt os!

SITECH Danmark A/S

Telefon:   +45 7025 4414
E-mail:      mail@sitech.dk

Kontakt
For yderligere information kontakt tel: 7025 4414 eller