products

Software

Bedre data – bedre flow

Dataforberedelse og -behandling for hele anlægsprojektet håndteres nemt med Trimbles stærke software til dataudveksling, flåde- og anlægsstyring samt filhåndtering på tværs af projektet.

Det er sikkert at styre anlæg, online dataudveksling, dataforberedelse og igangsætning såvel som holde styr på projektets omkostninger og fremskridt. Trimble Connected Office løsning tillader at entreprenøren kan sende data til og fra kontor og byggeplads.

Trimbles software forenkler arbejdet, øger effektiviteten på byggepladsen og minimerer, at maskinerne holder stille.  Folk i marken kan udføre de indledende opmålinger, topografi, beregningsmængder, afsætningspunkter og færdiggørelse, og tilsynsførende kan overvåge og vejlede folk i marken og inspicere arbejdet.

Trimble WorksManager

Projektstyring – håndtering af designs samt download af målte punkter fra maskiner og rovere.
Overvågning af maskiner herunder placering og at nyeste design anvendes.

Trimble Business Center

Databehandling – export og upload af design-data mm direkte til WorksManager og videre til enhederne i marken.

Trimble SiteWorks

GNSS-rover – opmåling af eksisterende terræn, til brug som grundlag for mængdeberegninger samt løbende kontrolopmålinger.

Trimble Earthworks

Maskinstyring – manuel opmåling af udført arbejde til kontrol, samt automatisk registrering af overflader når der graves.

Trimble Works OS

Monitering af mængder:
Mængder rapporteres live fra maskinerne på pladsen, og visualiseres i “widgets” for nemt overblik.
Mængder beregnes ud fra eksisterende terræn (opmålt med Siteworks) samt design fra TBC, hvilket giver både udførte mængder, samt resterende mængder.

For yderligere information kontakt tel: 7025 4414 eller