products

Software

Bedre data – bedre flow

Dataforberedelse og -behandling for hele anlægsprojektet håndteres nemt med Trimbles stærke software til dataudveksling, flåde- og anlægsstyring samt filhåndteringpå tværs af projektet.

Det er sikkert at styre anlæg, online dataudveksling, dataforberedelse og igangsætning såvel som holde styr på projektets omkostninger og fremskridt. Trimble Connected Office løsning tillader at entreprenøren kan sende data til og fra kontor og byggeplads.

Trimbles software forenkler arbejdet, øger effektiviteten på byggepladsen og minimerer, at maskinerne holder stille.  Folk i marken kan udføre de indledende opmålinger, topografi, beregningsmængder, afsætningspunkter og færdiggørelse, og tilsynsførende kan overvåge og vejlede folk i marken og inspicere arbejdet.

For yderligere information kontakt tel: 7025 4414 eller