Software

Trimble Stratus

Med Trimble Stratus, som er en webbaseret platform, kan entreprenøren nemt og uden brug af en supercomputer kortlægge, måle og dele præcise oplysninger om alt, hvad der har med infrastruktur og flademål at gøre.

Portalen kan også bruges til fremdriftsmåling, så entreprenøren nøjagtigt kan se, hvor langt man er kommet med anlægsprojektet eller på byggepladsen ud fra det færdige 3D-design, som nemt oploades i portalen og lægges ind over opmålingen. Entreprenøren får styr på sin dokumentation, da han ganske enkelt kan se, hvor mange kubikmeter jord der er flyttet fra området.

 

More information

Trimble Stratus software gør det muligt for entreprenører at bruge droner til at kortlægge, måle og dele præcise oplysninger over netop det projekt der arbejdes på.
Med Trimble Stratus kan der tages hurtigere beslutninger og fejl reduceres ude i marken.

 

Planlægning og beregning

Vær sikker på at dit tilbud holder. Få opmålt før jobbet starter og når der sker ændringer i projektet.

Mulighed for hurtig opmåling undervejs i projektet

Få nøjagtige, up-to-date topografiske opmålinger, når du har brug for det.

Gør kommunikationen effektiv

Med en visuel tidslinje der holder alle opdaterede
Sporing af ændringer på pladsen, undgå krydsede ledninger, få løst evt. tvivlspørgsmål hurtigt.
Vær på forkant og undgå flaskehalse og udgifter til ekstern rådgivning, få svarene med dette intuitive, web-baserede værktøj.

Volumenopmåling

Beregn den samlede materialemængde, der er tilføjet eller fjernet fra pladsen beholdningslager mm.

Designkontrol

Upload designfil for at sammenligne den faktiske overflade til designoverfladen.
Mål nemt afstand, skråning og højde og sammenlign med målinger på stedet.

Forbedret arbejdsmiljø og sikkerhed

Nu er det slut med at landmåleren skal kravle rundt på bunkerne med sin håndholdte rover.  Arbejdsmiljø og sikkerhed forbedres, da landmåleren ikke længere skal kravle rundt på isglatte  og mudrede bunker med risiko for at falde og slå sig.

Interested in this product?