products

Vejesystem

Nøjagtig vejning – på alle tidspunkter

Hydraulisk vejning påvirkes af temperaturen. Kun LOADRITE læssemaskinsystemer med Friction and Ambient Compensation Technology (FACT™) kompenserer for hydraulikvæskens temperatur, lejer, maskinfriktion og smøringsniveauer uden merudgiften til ekstra følere.

Nøjagtig vejning – uanset operatør

 • LOADRITE med flere punktvejningszoner til læssemaskiner forbedrer vejenøjagtigheden for uerfarne operatører samt i situationer med svært læssearbejde
 • Løft ved enhver hastighed. Løbende overvågning af armpositionen giver mulighed for hurtig og præcis måling af løftehastigheder og acceleration
 • Vores “brancheførende” aftipning gør det muligt for operatørerne at foretage de sidste skovljusteringer ved enhver bomhøjde. Den unikke, roterende LOADRITE-sensor sikrer den bedst mulige nøjagtighed
 • Vejning i ujævnt terræn? Tyngdepunktet påvirker i høj grad nøjagtigheden i vejningen. LOADRITEs eksklusive hældningskompensation muliggør nøjagtig vejning i enhver overfladevinkel eller på ramper.
More information
More information

Øget produktivitet

 • Undgå lastbildrejning på brovægten og reducer cyklustider
 • Større salg uden brug af mere udstyr eller personale
 • Opnå ensartet læsning fra maskinoperatører, uanset erfaring
 • Optimeret indtjening
 • Fjerner dobbelthåndtering af materiale med korrekt læsning første gang
 • Undgå bøder for overlæsning ved at sikre, at lastbilerne er lastet korrekt
 • Nedbringer kørselsomkostninger ved at undgå unødvendige ture forårsaget af underlæsning

Omkostningsstyring

 • Minimer læssemaskinernes og lastbilernes brændstofforbrug og maksimer tons pr. liter
 • Maksimer maskinudnyttelsen allerede på arbejdspladen ved at identificere uudnyttet kapacitet
 • Optimer udstyrets generelle effektivitet
 • Procesforbedring
 • Sporing af den individuelle maskinudnyttelse
 • Klarhed over lager og materialebeholdning
 • Overvåg maskinbelastning til planlægning af forebyggende vedligeholdelse
For yderligere information kontakt tel: 7025 4414 eller