Vejesystem

Vejesystem til Båndvejning

Loadrite vejesystemer til transportbånd giver operatører og ledere en række stærke værktøjer til måling af den faktiske produktion fra sigter og knusere, sporing af slutproduktet, analyse af anlægs- og maskinstop og overvågning af lastning af lastbiler, pramme og togvogne.

Enkeltbåndsløsninger

Med et vejsystem monteret efter din primære knuser får du mulighed for at få vist tonnage, timeforbrug på kørsel, start- og stoptid og alle lastninger fra start til slut. Hvis der derudover ønskes et vejesystem monteret ved sidste produktionsbånd kan beholdningen af dine vigtigste produkter samt identificering af affald og lækagepunkter spores.

Mobil sigtning og knusning

Loadrite C-serien til mobilt udstyr er hurtig at eftermontere, enkel at kalibrere og let at vedligeholde. Kombineret med printer kan rapporter mailes eller gøres tilgængelige som webbaserede rapporter, som sikrer at du altid har styr på, hvad dit udstyr i virkeligheden laver.

Komplet styring af ydeevne

Med et fuldt  overblik over din drift kan du se alle flaskehalse, spore alle produkter og vide præcist, hvad hver enkelt del at dit anlæg gør. Måling af vægt, driftsstop og resultater for flere transportbånd giver dig mulihed for at klarlægge den mest optimale kombination af funktioner i forbindelse med produktionsplanlægningen med henblik på at opfylde salgsprognoser.

More information

Our products for Vejesystem til Båndvejning

More information

Med Loadrite vejesystem til båndvejning kan du overvåge dine driftsaktiviteter og forbedre processerne:

Optimer indtjeningen

  • Styrk produktionen medens du fastholder eller sænker dine omkostninger
  • Reducer energiforbruget
  • Forlæng sliddeles levetid

Forøg produktiviteten

  • Identificer uudnyttet kapacitet til forbedret udnyttelse af drifsaktiver
  • Uovertruffet globalt service- og supportnetværk, som sikrer optimeret oppetid

Brugervenlig

  • Enkel, forståelig brugerflade
  • Nem menustruktur
  • Minimal operatørtræning og let at kalibrere
Interested in this product?