Produktløsninger

Landmåling

Trimble Site Positioning System (SPS) er designet til at give entreprenøren en state-of-the-art landmålerløsning. Trimble SPS er et stærkt værktøj, der kan anvendes af landmålere, projektledere og pladsformænd eller andre, der har med forberedelse af anlægsopgaver, vejbygning, vandbygning og deponering af affald at gøre.

Systemet giver brugeren evnen til hurtigt at løse problemerne på stedet og en fleksibilitet til at fuldføre alle typer for afsætnings- og opmålingsopgaver. Entreprenøren kan spore, rapportere, validere og kontrollere arbejdsgange – fra modtagelse af det oprindelige design til projektet er afsluttet og kontrolopmålt. Du kan enten bruge GPS eller totalstationer. Disse kan kombineres med Trimbles software udviklet specielt til brug på anlægsopgaver.