training/courses

Kursus kom godt i gang – GCS900 maskinstyring

Code: G1- Kom godt igang - GCS900-maskinstyring- maskinførerkursus -basis
Description:
På kurset vil deltageren få grundlæggende viden om Trimble GCS900 maskinstyring:

Teoretisk del – indendørs og praktisk del – udendørs:
Daglig montering på maskinen
Grundlæggende betjening af kontrolboks CB460
Kontrol af skærmål/indlæsning af design
Opsætning af skærm med tekstelementer
Gennemgang af GPS signaler
Gennemgang af komponenter på maskine
Diagnostik/ offset
Valg af radiofrekvens / TCC
Tolerancer på lightbars
Kontrol af koordinater på fixpunkt
Valg af GPS præcision
Definition af brugbart dataformat
Filstruktur på USB stik

Tid: kl. 9-13

Forplejning:    Morgenbrød og frokost, frugt, kaffe/the, vand

Tilmelding:     senest 1 uge før kursusstart, hvor vi sender en faktura på deltagergebyret. Afbud indtil 1 uge før afholdelse bliver afregnet med 50%, afbud inden for 1 uge fra afholdelse beregnes det fulde beløb.

Kursuskoordinator: Laila Haupt tel: 4131 4782

På kurset modtager hver kursusdeltager detaljeret kursusmateriale, som kan bruges efterfølgende i egen maskine.
Hver kursusdeltager modtager diplom for gennemført kursusforløb.

Information:
Requirements: Ingen. Sikkerhedssko er påkrævet.
Location: Mossvej 9, 8700 Horsens
Group size: efter aftale
Result: Deltageren vil være i stand til at betjene de grundlæggende funktioner i GCS900 maskinstyring
Available dates:
Efter aftale